ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Α.Φ.Μ.:999572033
Μ.Α.Ε.:60981/1ΝΤ/Β/06/0129
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Διεύθυνση:Λ.ΑΛΙΜΟΥ 78
Τηλέφωνο:2109932200